Lịch công tác

Thông báo lịch trực UBND xã ngày nghỉ lễ 02/9/2023

Lịch công tác tuần

Lịch dự kiến công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 24/4 – 30/4/2023)

Lịch Công tác tuần của Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương

Lịch dự kiến công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 27/6 – 01/7/2022)

Lịch dự kiến công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 20 – 24/6/2022)

Lịch dự kiến công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 23-29/5/2022)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 74