Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Đinh Việt Anh
- Chức vụ:: Bí thư  Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Dương
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật 
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Quản Lý nhà nước: Chuyên viên chính
- Điện thoại: 0912797465
- Email:
 
- Đồng chí: Đặng Văn Chương
- Chức vụ:: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Sơn Dương
- Trình độ chuyên môn:Đại học
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0912380763
- Email:
 
 
- Đồng chí: Hoàng Xuân Thủy
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0904011443
- Email: vanhunghoanhbo1@gmail.com
 
 
 
 
- Đồng chí: Nguyễn Đình Đàn
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã Sơn Dương
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0904848133
- Email:
 
- Đồng chí: Vương Thanh Sơn
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
- Trình độ chuyên môn:Đại học
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0358392668
- Email:
 
 
- Đồng chí: Ngọc Văn Huấn
- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Sơn dương
- Trình độ chuyên môn:Đại học
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại:
- Email:
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 48