Cán bộ, CNVCLĐ thành phố sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”.

Ngày 7/6, Liên đoàn Lao động TP Hạ Long tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới” trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới” với 4 nội dung gồm: Khái quát tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa con người Việt Nam nói chung; văn hóa của Đảng, đạo đức cách mạng trong tình hình mới; giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động TP Hạ Long thêm hiểu, thêm yêu những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng hiệu quả trong cuộc sống, học tập, lao động.

Thu Hường, Văn Hiệp

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 68