Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của địa phương

Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng ở cấp cơ sở, nhằm chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại địa bàn; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

 

Huy Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 78