Đảng ủy xã Sơn Dương, quán triệt, triển khai các quy định của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Quảng Ninh về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Sáng ngày 10/6, đồng chí Đinh Việt Anh, Bí thư Đảng ủy xã, đã triển khai cụ thể các nhiệm vụ và trực tiếp quán triệt chuyên đề về đẩy mạnh ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 148-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Việt Anh, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã, quán triệt chuyên đề về đẩy mạnh ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 148-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Cấp ủy từ xã đến cơ sở phải quản lý chặt chẽ đảng viên trong cơ quan đơn vị: Siết chặt công tác quản lý đảng viên, nhất là khi tham gia Internet, mạng xã hội; tuyệt đối không bình luận, tương tác, chia sẻ những thông tin thiếu kiểm chứng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu các tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ Internet, mạng xã hội góp phần bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên, trong đó có đảng viên hưu trí; phối hợp quản lý, giám sát chặt chẽ đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị (đảng viên 213); chủ động định hướng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm, tư tưởng, phát ngôn và thông tin sai lệch, suy diễn thiếu tính xây dựng làm ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và hình ảnh của Tỉnh, Thành phố. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho đảng viên của chi bộ và đảng viên 213 về nội dung Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Quy định 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị, xong trước ngày 14/6/2024; báo cáo kết quả sinh hoạt chuyên đề (bao gồm danh sách đảng viên không tham gia buổi sinh hoạt). 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 83