Xã Sơn Dương sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025”, những ngày qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng thôn, đã được Đảng bộ, Chính quyền và người dân trên địa bàn xã Sơn Dương thực hiện chu đáo, sẵn sàng.

Thời điểm này, bất kỳ nhà văn hóa thôn nào trên địa bàn xã Sơn Dương cũng được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ. Danh sách các ứng cử viên cũng đã được niêm yết công khai để người dân xem xét, lựa chọn người xứng đáng bầu làm trưởng thôn, của mình vào ngày 5/6 tới. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã ban hành Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 02/3/2022 về “Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025” với tinh thần chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn, phải bảo đảm đúng quy định, đồng thời tiếp tục đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ; coi trọng chất lượng, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhà văn hóa thôn Vườn Cau trang trí chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng thôn ngày 5/6/2022

Trên cơ sở đó, cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thô, khu phố, với tinh thần "Dân tin - Đảng cử", Thành ủy Hạ Long đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi ủy, chi bộ thống nhất thực hiện quy trình lựa chọn nhân sự, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, bảo đảm độ tuổi theo quy định ứng cử, đề cử để nhân dân bầu làm trưởng thôn, trước, sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn, để bầu bí thư chi bộ. Quá trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu trưởng thôn, được tiến hành bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

 

Danh sách cử tri và người ứng cử được niêm yết tại các nhà văn hóa thôn

Đến nay, cả 12/12 thôn địa bàn xã đều đã hoàn thành các bước chuẩn bị nhân sự giới thiệu bầu trưởng thôn, đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn. 100% thôn, đã thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri (với tổng số 1.445 cử tri), hoàn thành công tác trang trí khánh tiết.

Các thôn, đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh thôn, qua hoạt động các chi đoàn, chi hội, họp tổ dân… Qua đó tạo điều kiện thuân lợi nhất để nhân dân nắm rõ ngày bầu cử trưởng thôn, khu phố, đồng thời thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân, thực sự là cánh tay nối dài của Đảng, là hạt nhân nòng cốt trong xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, qua đó, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Bà con thôn Trại Me, xã Sơn Dương, TP Hạ Long tổng vệ sinh khu dân cư và điểm bầu cử để chuẩn bị cho Ngày bầu cử trưởng thôn.

 

Bà con thôn Trại Me, xã Sơn Dương, TP Hạ Long, tổng vệ sinh khu dân cư và điểm bầu cử để chuẩn bị cho ngày bầu cử trưởng thôn. 

Bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị lớn tại các thôn. Nhân dân xã Sơn Dương đều nhận thức rõ đây là dịp để người dân phát huy quyền làm chủ, trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, tâm huyết làm trưởng thôn. Qua đó xây dựng thôn, thật sự là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, đúng quy định, nhất là được sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân, tin tưởng rằng công tác bầu cử trưởng thôn, của xã Sơn Dương sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng và thành công của chung của toàn tỉnh.

Huy Ninh

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 73