Xã Sơn Dương tập huấn công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm ký 2022 - 2025

Công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025 là đợt sinh hoạt dân chủ trực tiếp, rộng khắp, bầu ra người đại diện cho nhân dân trong thôn để tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao . Hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2022 UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi tập huấn với hình thức trực tuyến để, triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, cho các đồng chí Bí thư chi bội, trưởng thôn và các đồng chí trưởng ban côn tác mặt trận thôn.

Tổ chức bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm các tiêu chuẩn Trưởng thôn nhằm phát huy vai trò người đại diện cho nhân dân, có năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và của cấp trên giao. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân giám sát, thực hiện các quy định về bầu cử Trưởng thôn theo Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã.

Quang cảnh hội nghị

Tới dự buổi tập huấn có đông đủ các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đồng chí trưởng ban công tác mặt trán 12/12 thôn.

Tại buổi tập huấn các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đồng chí trưởng ban công tác mặt trân thôn đã dduwwocj nghe hướng dẫn công tác bầu cử trưởng thôn và các quy định hiện hành để, tổ chức công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025 đảm bảo theo quy định".

Huy Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 76