Các dự án TP đang chuẩn bị đầu tư trong năm 2023 - 2024 trên địa bàn các xã, phường

 

TT

Danh mục dự án

Thời gian thực hiện theo QĐ phê duyệt

Quyết định phê duyệt CTĐT; phê duyệt điều chỉnh CTĐT, ngày, tháng, năm phê duyệt

 Tổng mức đầu tư

(ĐVT: Triệu đồng)

Quyết định phê duyệt dự án; phê duyệt điều chỉnh dự án, ngày, tháng, năm phê duyệt

1

Đường Bằng Danh - Lưỡng Kỳ, thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

5.762

Chưa phê duyệt dự án

2

Bê tông hóa đường trục thôn Đèo Đọc đi Bằng Cả con (giai đoạn 2), thôn Đèo Đọc, xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

2.965

Chưa phê duyệt dự án

3

Đường ngầm tràn Khe Am, thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

808

Chưa phê duyệt dự án

4

Đường trục thôn nối tiếp vào Đòn Hang, thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

7.455

Chưa phê duyệt dự án

5

Sửa chữa nâng cấp đường tràn qua suối Khe Tàu, thôn Đồng Mùng, xã Tân Dân.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

5.718

Chưa phê duyệt dự án

6

Đường tràn qua suối Vũ Oai thôn Bãi Cát, xã Vũ Oai.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

4.618

Chưa phê duyệt dự án

7

Đường liên thôn từ xóm Bằng Danh thôn Đồng Trà sang thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2025

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

27.948

Chưa phê duyệt dự án

8

Đường trục vào xóm Đèo Thông, xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2025

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

10.763

Chưa phê duyệt dự án

9

Cống qua suối Khe Mùi vào khu nhà Bàn Hữu Liên thôn Phù Liễn, xã Đồng Sơn.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

1.985

Chưa phê duyệt dự án

10

Trụ sở công an xã Sơn Dương.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

15.918

Chưa phê duyệt dự án

11

Trụ sở công an xã Lê Lợi.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

12.960

Chưa phê duyệt dự án

12

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hà Lầm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

14.999

Chưa phê duyệt dự án

13

Trường mầm non Đồng Lâm (điểm Đồng Trà), xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

10.461

Chưa phê duyệt dự án

14

Trường Mầm non Đồng Lâm (điểm Cài), xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

15.521

Chưa phê duyệt dự án

15

Nâng cấp, cải tạo đập và đường ống cấp nước Khe Đá thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

1.741

Chưa phê duyệt dự án

16

Cải tạo, nâng cấp Đập dâng Vũ Oai tại thôn Đồng Chùa, xã Vũ Oai.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

5.121

Chưa phê duyệt dự án

17

Hệ thống chiếu sáng đường Tỉnh 326 đoạn km10+500 đến km16+100 (đoạn qua khu dân cư) thôn Chợ, xã Thống Nhất.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

17.278

Chưa phê duyệt dự án

18

Đường nối từ Tỉnh lộ 342 đến Quốc lộ 279 qua trung tâm xã Sơn Dương

Năm 2022 - 2024

70/NQ-HĐND ngày 20/7/2022

982.000

Chưa phê duyệt dự án

19

Xây dựng Ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh , xã Hòa Bình

Năm 2022 - 2023

70/NQ-HĐND ngày 20/7/2022

134.000

Chưa phê duyệt dự án

20

Hạ tầng kỹ thuật nhóm nhà ở và nhà văn hoá khu phố 5, Phường Hà Lầm

Năm 2022 - 2023

70/NQ-HĐND ngày 20/7/2022; 85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

61.600

Chưa phê duyệt dự án

21

Trụ sở Đảng ủy- HĐND- UBND phường Cao Thắng

Năm 2023 - 2024

85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

22

Cải tạo tuyến đường Vân Phong, phường Hoành Bồ

Năm 2023 - 2024

85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

23

Dự án HTKT khu dân cư, tái định cư thuốc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án chống sụt lún, sạt lở kết hợp chỉnh trang đo thị và khu đô thị mới Đồi Chè tại các phường Cao Xanh, Cao Thắng

Năm 2023 - 2024

85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

24

Xây dựng trường THCS Trọng Điểm tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long

Năm 2023 - 2025

86/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

25

Xây mới Trường THPT Vũ Văn Hiếu tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long

Năm 2023 - 2024

87/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

26

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại khu 1 phường Hà Tu, thành Phố Hạ Long

Năm 2023 - 2024

85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

27

Trụ sở công an xã Vũ Oai

Năm 2023 - 2024

85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

28

Dự án HTKT khu tái định cư khu dân cư đô thị tại quỹ đất liền kề với khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm

Năm 2023 - 2024

85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

29

Cải tạo, tuyến mương thoát nước tại khu vực tổ 5, tổ 11 khu 3, phường Hồng Hà

Năm 2023 - 2024

85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

THỜI TIẾT

 31,13°С
Thấp: 31,13°С
Cao: 31,13°С
Độ ẩm: 67%
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online28242

TT

Danh mục dự án

Thời gian thực hiện theo QĐ phê duyệt

Quyết định phê duyệt CTĐT; phê duyệt điều chỉnh CTĐT, ngày, tháng, năm phê duyệt

 Tổng mức đầu tư

(ĐVT: Triệu đồng)

Quyết định phê duyệt dự án; phê duyệt điều chỉnh dự án, ngày, tháng, năm phê duyệt

1

Đường Bằng Danh - Lưỡng Kỳ, thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

5.762

Chưa phê duyệt dự án

2

Bê tông hóa đường trục thôn Đèo Đọc đi Bằng Cả con (giai đoạn 2), thôn Đèo Đọc, xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

2.965

Chưa phê duyệt dự án

3

Đường ngầm tràn Khe Am, thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

808

Chưa phê duyệt dự án

4

Đường trục thôn nối tiếp vào Đòn Hang, thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

7.455

Chưa phê duyệt dự án

5

Sửa chữa nâng cấp đường tràn qua suối Khe Tàu, thôn Đồng Mùng, xã Tân Dân.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

5.718

Chưa phê duyệt dự án

6

Đường tràn qua suối Vũ Oai thôn Bãi Cát, xã Vũ Oai.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

4.618

Chưa phê duyệt dự án

7

Đường liên thôn từ xóm Bằng Danh thôn Đồng Trà sang thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2025

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

27.948

Chưa phê duyệt dự án

8

Đường trục vào xóm Đèo Thông, xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2025

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

10.763

Chưa phê duyệt dự án

9

Cống qua suối Khe Mùi vào khu nhà Bàn Hữu Liên thôn Phù Liễn, xã Đồng Sơn.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

1.985

Chưa phê duyệt dự án

10

Trụ sở công an xã Sơn Dương.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

15.918

Chưa phê duyệt dự án

11

Trụ sở công an xã Lê Lợi.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

12.960

Chưa phê duyệt dự án

12

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hà Lầm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

14.999

Chưa phê duyệt dự án

13

Trường mầm non Đồng Lâm (điểm Đồng Trà), xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

10.461

Chưa phê duyệt dự án

14

Trường Mầm non Đồng Lâm (điểm Cài), xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

15.521

Chưa phê duyệt dự án

15

Nâng cấp, cải tạo đập và đường ống cấp nước Khe Đá thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

1.741

Chưa phê duyệt dự án

16

Cải tạo, nâng cấp Đập dâng Vũ Oai tại thôn Đồng Chùa, xã Vũ Oai.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

5.121

Chưa phê duyệt dự án

17

Hệ thống chiếu sáng đường Tỉnh 326 đoạn km10+500 đến km16+100 (đoạn qua khu dân cư) thôn Chợ, xã Thống Nhất.

Năm 2023 - 2024

38/NQ-HĐND ngày 19/12/2021

17.278

Chưa phê duyệt dự án

18

Đường nối từ Tỉnh lộ 342 đến Quốc lộ 279 qua trung tâm xã Sơn Dương

Năm 2022 - 2024

70/NQ-HĐND ngày 20/7/2022

982.000

Chưa phê duyệt dự án

19

Xây dựng Ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh , xã Hòa Bình

Năm 2022 - 2023

70/NQ-HĐND ngày 20/7/2022

134.000

Chưa phê duyệt dự án

20

Hạ tầng kỹ thuật nhóm nhà ở và nhà văn hoá khu phố 5, Phường Hà Lầm

Năm 2022 - 2023

70/NQ-HĐND ngày 20/7/2022; 85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

61.600

Chưa phê duyệt dự án

21

Trụ sở Đảng ủy- HĐND- UBND phường Cao Thắng

Năm 2023 - 2024

85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

22

Cải tạo tuyến đường Vân Phong, phường Hoành Bồ

Năm 2023 - 2024

85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

23

Dự án HTKT khu dân cư, tái định cư thuốc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án chống sụt lún, sạt lở kết hợp chỉnh trang đo thị và khu đô thị mới Đồi Chè tại các phường Cao Xanh, Cao Thắng

Năm 2023 - 2024

85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

24

Xây dựng trường THCS Trọng Điểm tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long

Năm 2023 - 2025

86/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

25

Xây mới Trường THPT Vũ Văn Hiếu tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long

Năm 2023 - 2024

87/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

26

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại khu 1 phường Hà Tu, thành Phố Hạ Long

Năm 2023 - 2024

85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

27

Trụ sở công an xã Vũ Oai

Năm 2023 - 2024

85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

28

Dự án HTKT khu tái định cư khu dân cư đô thị tại quỹ đất liền kề với khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm

Năm 2023 - 2024

85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

29

Cải tạo, tuyến mương thoát nước tại khu vực tổ 5, tổ 11 khu 3, phường Hồng Hà

Năm 2023 - 2024

85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022

 

Chưa phê duyệt dự án

THỜI TIẾT

 31,13°С
Thấp: 31,13°С
Cao: 31,13°С
Độ ẩm: 67%
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online28242

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 63