Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh cục bộp Quy...

Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 1959/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 15 Tổng lượt truy cập 115911