Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Đinh Thị Nhung
- Chức vụ:Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Dương
- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0915369250
- Email:
 
- Đồng chí: Đặng Văn Chương
- Chức vụ:: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã Sơn Dương
- Trình độ chuyên môn:Đại học
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0912380763
- Email:
 
- Đồng chí: Hoàng Xuân Thủy
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0904011443
- Email: vanhunghoanhbo1@gmail.com
 
- Đồng chí: Nguyễn Tuấn Phú
- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Sơn Dương
- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0961571979
- Email:
 
 
- Đồng chí: Nguyễn Huy Hải
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã Sơn Dương
- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0913367479
- Email:
 
- Đồng chí: Vương Thanh Sơn
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
- Trình độ chuyên môn:Đại học
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0358392668
- Email:
 
- Đồng chí: Ngọc Văn Huấn
- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Sơn dương
- Trình độ chuyên môn:Đại học
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại:
- Email:
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 45