Đảng bộ xã Sơn Dương: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Chiều ngày 29/3/2023, Đảng bộ xã Sơn Dương: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sơn Dương lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Quang cảnh hội nghị

Qua 2 năm rưỡi  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân toàn phường đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới, huy động tối đa các nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn, tận dụng tốt thời cơ, thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII đề ra với những kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, sự điều hành của Chính quyền có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới với trọng tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đưa vào sử dụng đồng bộ theo chương trình xây dựng nông thôn mới, cảnh quan khang trang, sạch đẹp. Văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội đảm bảo; nhiều thiết chế văn hóa được đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được đổi mới, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác hòa giải được quan tâm, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định. Kinh tế tiếp tục phát triển, vượt thu ngân sách cao so với kế hoạch thành phố giao. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, trọng tâm hướng về cơ sở, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực phối hợp giải quyết các vấn đề phức tạp, bức xúc trong nhân dân.

Đồng chí: Đặng Văn Chương, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nửa cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Sơn Dương xác định mục tiêu đoàn kết thống nhất, sáng tạo và chủ động, huy động mạnh mẽ nội lực của toàn xã hội, sự nỗ lực của các cấp, các ngành theo chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Thương mại - dịch vụ du lịch, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phấn đấu xây dựng xã đạt xã Nông thôn mới kiểu mấu, xấy dựng Sơn Dương lên phường đến năm 2025. 

Huy Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 27