Đoàn công tác Thành ủy làm việc tại xã Sơn Dương

Thực hiện Quyết định số 2828-QĐ/TU ngày 02/6/2022 của Thành ủy Hạ Long về việc thành lập các Đoàn công tác đôn đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết và nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022.

Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở UBND xã Sơn Dương đoàn công tác của Thành ủy Hạ Long làm việc với 4 xã gồm: xã Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Sơn Dương.

Thành phần đoàn làm việc có các đồng chí:

Đồng chí Bùi Đức Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố, Trưởng khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố: Trưởng đoàn.

 Đồng chí Bùi Xuân Hưng, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố: Phó trưởng đoàn.

 Các đồng chí: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã phường tham gia là thành viên.

Thành phần các xã: Ban Thường vụ Đảng ủy 4 xã  Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Sơn Dương,  và các thành phần liên quan do Ban Thường vụ Đảng ủy các xã mời.

 

Quang cảnh buổi làm việc 

Nội dung làm việc: Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của các xã Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Sơn Dương.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 18