Giao ban Bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu; trưởng ban công tác mặt trận các thôn, khu phố; tổ trưởng tổ Đảng, tổ trưởng tổ dân trên địa bàn thành phố Hạ Long quý II năm 2022

Chiều 20/6, thành phố Hạ Long tổ chức Hội nghị giao ban với các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu; trưởng ban công tác mặt trận các thôn, khu phố; tổ trưởng tố Đảng, tố trưởng tổ dân trên địa bàn thành phố Quý 11/2022.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố; Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy; Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố; Đại diện lãnh đạo ủy ban MTTQ và các tố chức chính trị - xã hội thành phố; Đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị; Các tập thể và cá nhân được UBND thành phố khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong công tác bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 -2025. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Đoàn, Uỷ viên BTV, Chủ tịch UBMTTQ; Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 465-TB/TU, ngày 24/3/2022 của Thành ủy về kết luận chí đạo cùa Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy vó’i các đồng chí bí thư chi bộ đồng thòi là trưởng thôn, khu; trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phô trên địa bàn quý 1/2022.  

Theo đó, từ đầu năm 2022, TP Hạ Long đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh, cùng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chủ động của cả hệ thống chính trị, thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát và toàn diện các lĩnh vực công tác: thành phố đã tổ chức thành công bầu trưởng thôn, khu, các chức danh chủ chốt ở thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025, 100% cử tri đi bầu cử. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên dịa bàn các phường thuộc thành phố Hạ Long. Đến nay, có 10 công trình được bố trí nguồn vốn thực hiện trong năm 2022. Thực hiện Chương trình Nông thôn mới đồng bộ với Chưong trình phát triển kinh tế - xã hội ngành nông, lâm tại 12 xã. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào, mô hình, cuộc vận động được giao tại Nghị quyết 56-NQ/TU ngày 15/12/2021 Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19. Giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, thu chi ngân sách có nhiều cố gắng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2021. Xã hội ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác tiếp dân được duy trì và thực hiện tốt. Thành phố đang từng bước lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai, xây dựng. Hiện nay, toàn thành phố đang tập trung vào một số dự án động lục nhằm thúc đẩy liên kết vùng. Cùng với đó, 6 tháng qua, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phát triển KT - XH, góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép” trên địa bàn. Những kết quả của Thành phố có sự đóng góp quan trọng, đầy nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn (khu), trưởng ban công tác mặt trận thôn khu trên địa bàn thành phố.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các xã, phường trên địa bàn thành phố

Đã có 11 ý kiến phát biểu tại hội nghị, tập trung vào các vấn đề: kết quả thực hiện nghị quyết 21; kết quả bầu cử trưởng thôn, khu phố tại địa phương; bố trí tái định cư tại chỗ sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; trẻ hóa đội ngũ trưởng thôn, khu, bí thư chi bộ; những bất cập sau khi triển khai thực hiện các dự án của các tập đoàn Sun group, FLC liên quan đến bãi tắm của nhân dân, rác thải, vệ sinh môi trường…

Những ý kiến này đã được đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp thu và chỉ đạo các phòng, ban liên quan giải đáp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã cảm ơn và tri ân tới các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu trên địa bàn thành phố đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư thành ủy yêu cầu các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tại 243 thôn, khu. Trong đó phải coi trọng công tác xây dựng văn kiện đại hội, tập trung vào một số nội dung: tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại 12 xã, tiếp tục trồng cây gỗ lớn. Đối với các xã đã có chủ trương sáp nhập phải thể hiện được quyết tâm trong nghị quyết. Các phường phải nghiêm túc thực hiện nghị quyết 21, xây dựng đô thị văn minh, tập trung hoạch định được hướng tuyến thoát nước, xác định quỹ đất công để xây dựng vườn hoa, cây xanh và các tiện ích phục vụ đời sống nhân dân; tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết sau đại hội; tăng cường giám sát công tác xây dựng đảng, giám sát hoạt động của hệ thống chính trị, đảng viên, công chức…; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo việc ghi sổ nghị quyết được đầy đủ; xây dựng kế hoạch phát triển Đảng; giải quyết việc làm có đóng bảo hiểm xã hội cho nhân dân; rà soát triển khai thực hiện nghị quyết 56; giám sát việc giải quyết kiến nghị cử cử tri, giải quyết đơn thư…; quan tâm chăm sóc trẻ em; công tác phòng chống dịch bệnh…

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại điểm cầu trung tâm thành phố

Nhân dịp này, thành phố cũng đã biểu dương, khen thưởng 93 tập thể, 186 các nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 -2025.

Trần Thanh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 26