Góp phần thúc đẩy sản xuất các sản phẩm OCOP

Quảng Ninh được xem là một trong những địa phương đi đầu cả nước về xây dựng Chương trình OCOP. Việc các HTX gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm OCOP đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, phát huy được thế mạnh của địa phương, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37