Hạ Long đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính

Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tích hợp toàn bộ dữ liệu về thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến một cửa điện tử. Nhờ đó, hồ sơ mà công dân nộp tại Trung tâm đã dần được số hóa, giải quyết trên môi trường mạng, qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm2030ngay từ ngày đầu năm, Trung tâm HHC thành phố đã tập trung xây dựng lộ trình triển khai. Đơn vị cũng xác định sẽ là nơi cụ thể hóa một số kết quả của chuyển đổi số toàn diện theo Nghị quyết 09.

Hiện tại, Trung tâm đã rà soát, cung cấp và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến kết hợp với bưu chính công ích; tham mưu cho UBND thành phố hoàn thiện hệ thống ISO điện tử, áp dụng vào các quy trình quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính cấp thành phố. Cách làm được chuẩn hoá bằng quy trình ISO kết hợp với hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh nhằm đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của nền hành chính phục vụ.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 26