Hạ Long ra mắt “Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi gà thương phẩm” và giải ngân nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính liên kết trong chuỗi sản xuất tiêu thụ phù hợp xu hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị hiếu thị trường, giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương, ngày 14/5/2021, Hội Nông dân thành phố Hạ Long phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức ra mắt “Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi gà thương phẩm” và giải ngân nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân tại 2 phường Đại Yên và Hoành Bồ.

Ra mắt các thành viên Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi gà thương phẩm phường Hoành Bồ

Phường Đại Yên

Theo đó, “Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi gà thương phẩm” phường Hoành Bồ có 11 thành viên, phường Đại Yên có 15 thành viên hoạt động theo nguyên tắc: Tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi, biểu quyết theo đa số; tự chủ về tài chính. Hoạt động của Tổ do Hội Nông dân các phường hướng dẫn. Đẩy mạnh phát triển quy mô, mở rộng hoặc chuyển đổi mô hình ngành nghề theo hướng ngày một phát triển, góp phần tích cực phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Lãnh đạo hội nông dân thành phố tặng hoa, chúc mừng

Trong buổi lễ ra mắt, Hội nông dân thành phố cũng đã thực hiện giải ngân 1,25 tỷ đồng nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Ninh cho các thành viên trong “Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi gà thương phẩm” có nhu cầu về vay vốn.

Hội nông dân thành phố thực hiện giải ngân nguồn vốn từ Qũy hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Ninh

Phát biểu tại lễ ra mắt, lãnh đạo hội nông dân tỉnh, hội nông dân thành phố đã biểu dương tinh thần tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm của nông dân. Hội nông cấp các sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối chia sẻ kinh nghiệm theo tinh thần “người nông dân dạy người nông dân”, tuyên truyền, xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình. Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo cũng yêu cầu các địa phương thực hiện tốt việc giám sát nguồn vốn vay, vay đúng mục đích và sử dụng có hiệu quả; nông dân chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm; hình thành, nhân rộng các Tổ Hội sản xuất điển hình không chỉ trong các phường mà còn cho các xã vùng cao; gà thương phẩm đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng tốt, giá trị kinh tế cao; thay đổi mô hình sản xuất nhỏ lẻ trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch hội nông dân tỉnh Quảng Ninh

và đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân thành phố phát biểu tại buổi lễ ra mắt

Mô hình này sẽ tạo điều kiện giúp các thành viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành chăn nuôi an toàn, ứng dụng các chế phẩm vi sinh nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn, chất lượng, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Đồng thời nâng cao ý thức cho người chăn nuôi về bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống cho người dân./.

Trần Thanh- Huy Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 86