HĐND xã Sơn Dương tổ chức kỳ họp thứ bẩy, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 29/7, HĐND xã Sơn Dương tổ chức kỳ họp thứ bẩy, nhiệm kỳ 2021-202 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đinh Thị Nhung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì kỳ họp. Vè dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Bùi Đức Đoàn, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố; Đồng chí; Bùi Xuân Hưng, Trưởng ban pháp chế, Đại biể HĐND thành phố Hạ Long.

 

Đồng chí: Đinh Thị Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo Thường trực UBND xã cáo tóm tắt Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; nghe lãnh đạo UB.MTTQ xã báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; báo cáo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền; về những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND và UBND xã. UBND xã báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tồn tại, vướng mắc liên quan đến kiến nghị của cử tri. Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo Hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 207/2019/NQ- HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn trên địa bàn xã, từ năm 2020 – 2021 (gọi tắt là Nghị quyết 207); Tờ trình của UBND xã về việc đề nghị HĐND xã phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021; Tờ trình của UBND xã về việc đề nghị HĐND xã bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2022.Tờ trình của UBND xã về việc đề nghị HĐND xã thông qua Đề án thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn xã Sơn Dương; Tờ trình của UBND xã về việc đề nghị HĐND xã thông qua Đề án thành lập Phường Sơn Dương; Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội về dự thảo nghị quyết thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn xã; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về dự thảo nghị quyết thông qua Đề án thành lập Phường Sơn Dương.

 

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND lần thứ 7, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các đại biểu cũng đã tích cực đóng góp ý kiến thảo luận, chất vấn và nghe trả lời chất về trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan đến chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân nhập, xử lý thủ tục hành chính có lúc còn sai sót; các vấn đề liên quan đến cấp giấy quyền sử dụng đất lần đầu và một số vấn đề liên quan mà cử tri và đại biểu HĐND xã quan tâm.

 

Đồng chí : Bùi Xuân Hưng, Trưởng ban pháp chế, Đại biể HĐND thành phố Hạ Long phát biểu tại hội nghị

Qua 1/2 ngày làm việc khẩn trương và nghêm túc Kỳ họp HĐND xã lần thứ 7, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp tại kỳ họp đã thông qua 7 nghị quyết quan trong cụ thể:

           1. Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022;

           2. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2021;

           3. Nghị quyết về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2022;

           4. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã;

           5. Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 207;

           6. Nghị quyết về Đề án thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn xã Sơn Dương.

           7. Nghị quyết về Đề án thành lập Phường Sơn Dương.  

 

 

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 31