HĐND xã Sơn Dương tổ chức kỳ họp thứ mười ba, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 28/7/2023, HĐND xã Sơn Dương tổ chức kỳ họp thứ mười ba, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Tuấn Phú, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì kỳ họp. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Đinh Việt Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương.

Quang cảnh hội nghị

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo Thường trực UBND xã báo cáo tóm tắt Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; nghe lãnh đạo UB.MTTQ xã báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; báo cáo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền; về những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND và UBND xã. UBND xã báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tồn tại, vướng mắc liên quan đến kiến nghị của cử tri. Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo Hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Tờ trình về việc đề nghị HĐND xã phê duyệt quyết toán ngân sách xã năm 2022; Tờ trình về đề nghị HĐND xã phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về đề nghị HĐND xã phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình về việc đề nghị HĐND phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022;  Báo cáo kết quả GS giải quyết kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 10; Báo cáo kết quả giám sát chi thường xuyên ngân sách nguồn hoạt động của cán bộ, công chức và nguồn tu sửa bổ sung trang thiết bị làm việc, từ năm 2021 – 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri với kỳ họp thứ 13; Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã; Tờ trình về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã, từ năm 2020 – 2022; Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (lĩnh vực kinh tế - xã hội); Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (lĩnh vực pháp chế); Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022;

Đồng chí: Vương Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND xã báo cáo tóm tắt Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Các đại biểu cũng đã tích cực đóng góp ý kiến thảo luận về việc đầu tư các công trình xây dựng nông thôn mới; các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, cấp giấy quyền sử dụng đất lần đầu, ra hạn đất Nông nghiệp và một số vấn đề liên quan mà cử tri và đại biểu HĐND xã quan tâm.

Qua 1/2 ngày làm việc khẩn trương và nghêm túc Kỳ họp HĐND xã lần thứ mười ba, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp tại kỳ họp đã thông qua 7 nghị quyết quan trong cụ thể:

         (1) Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023;

         (2) Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022;

         (3) Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025;

         (4) Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023;

         (5) Nghị quyết về việc đề nghị HĐND phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023;

         (6) Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã;

        (7) Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã, từ năm 2020 – 2022.

Hoàng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 39