Lấy ý kiến Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000, phân khu 11,12,13 tại các phường Hoành Bồ, Việt Hưng và các xã Lê Lợi, Sơn Dương, thành phố Hạ Long

Lấy ý kiến Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000, phân khu 11,12,13 tại các phường Hoành Bồ, Việt Hưng và các xã Lê Lợi, Sơn Dương, thành phố Hạ Long

/Tải xuống. đọc

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 27