Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị đợt 1 năm 2020

Sáng 04/5, Trung tâm Chính trị Thành phố tổ chức lớp Bồi dưỡng Lý luận Chính trị đợt 1 năm 2020 cho 50 đảng viên mới thuộc đảng bộ các xã, phường. Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy dự, chỉ đạo.

Trong thời gian 7 ngày (từ mùng 4 đến 10/05/2020), các học viên được các giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội....

Đ/c Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại lớp học

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc đợt bồi dưỡng, các học viên sẽ làm bài thu hoạch cuối khoá, đánh giá kết quả nhận thức làm căn cứ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Do vẫn đang thời gian phòng chống dịch COVID-19 nên lớp học thực hiện giãn cách học viên cùng các biện pháp phòng dịch khác.

Quang cảnh lớp học

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Trung tâm Chính trị Thành phố, Ban Tổ chức lớp học tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch cũng như đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho lớp học; phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý tốt học viên trong thời gian học tập; các đồng chí học viên tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc. Đồng chí nhấn mạnh, đây là dịp để các đồng chí đảng viên mới nâng cao nhận thức về Đảng, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đảng viên cộng sản trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ mới, vận mệnh mới. Trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại khóa học, mỗi đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                              Đỗ Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 72