Khai mạc huấn luyện dân quân cụm 4 xã Sơn Dương, Đồng Lâm, Hoành Bồ, Lê Lợi

Sáng ngày 17/5/2023, tại Nhà văn hóa xã Sơn Dương, Ban chỉ đạo huấn luyện dân quân cụm 4 xã Sơn Dương, Đồng Lâm, Hoành Bồ, Lê Lợi, do xã Đồng lâm làm cụm trưởng, đã tổ chức khai mạc huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân năm 2023.

 

Quang cảnh lễ khai mạc

          Trong thời gian từ 17/5 - 28/5/2023, 160 chiến sỹ DQTV cụm IV gồm các đơn vị xã Đồng Lâm, Sơn Dương, Lê Lợi và phường Hoành Bồ sẽ huấn luyện một số nội dung chính về giáo dục chính trị - pháp luật, trong đó tập trung nghiên cứu về luật DQTV, chiến lược "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, công tác vận động quần chúng nhân dân, tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ, chiến thuật bộ binh và một số nội dung huấn luyện khác... Ngoài ra, các chiến sỹ dân quân cụm IV cũng sẽ tham gia làm công tác dân vận tại địa phương huấn luyện.

Đồng chí: Hoàng Tích Kim, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc

Các đơn vị ký cam kết thi đua

 

Huấn luyện DQTV là hoạt động thường niên của huyện nhằm giáo dục cho đối tượng DQTV nâng cao nhận thức chính trị, hiểu rõ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nhiệm vụ của DQTV, nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, xây dựng kế hoạch huấn luyện kết hợp cơ động làm công tác dân vận, gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hoàng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 31