Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 23/3, Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) để thảo luận và quyết nghị một số nội dung theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì.

 

Đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì kỳ họp

Quang cảnh Kỳ họp

Kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thảo luận, thông qua các Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 10 dự án, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 4 dự án và phê duyệt điều chỉnh tên 1 dự án đầu tư công vốn ngân sách thành phố Hạ Long; Nghị quyết về việc phê duyệt phân bổ (đợt 3) kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho danh mục 26 dự án, công trình, nhiệm vụ với số tiền 287.991 triệu đồng; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây mới Trường THPT Ngô Quyền tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND Thành phố báo cáo tại Kỳ họp

Tại Kỳ họp, 100% đại biểu HĐND Thành phố nhất trí miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Loan, trưởng phòng Lao động &TBXH đã nghỉ chế độ và bầu bổ sung bà Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Nội vụ Thành phố và bà Đinh Thị Nhung, Trưởng phòng Dân tộc Thành phố làm Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND phát biểu tại Kỳ họp

Bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND thành phố cũng đã nghe UBND thành phố báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 19/12/2021 của HĐND TP về việc thông qua Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, trên cơ sở đó để định hướng các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo...

Đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp

  Kết luận kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Vũ Văn Diện nhấn mạnh: Ủy ban nhân dân thành phố, các phòng, ban, đơn vị, địa phương cần nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua; tập trung cho công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; Chú trọng nâng cao năng lực quản lý đầu tư công, khắc phục triệt để những yếu kém, hạn chế trong khâu tư vấn, khảo sát, thiết kế, chuẩn bị đầu tư, đấu thầu. Tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách và sử dụng nguồn lực đầu tư công. HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố chủ động thực hiện rà soát tổng thể danh mục các dự án đã, đang đầu tư; các địa điểm, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Cùng với đó tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các kế hoạch thực hiện chủ đề năm công tác về: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”.

Hồng Phương- Lương Huấn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 70