Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương

Lịch Công tác tuần của Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương

 UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN DƯƠNG

––––

      Số: 170/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

          Sơn Dương, ngày 31 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch dự kiến công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 31/10 – 06/11/2022)

––––––––––

Ngày 31/10

(thứ 2)

- Buổi sáng:

+ 07h30: Chào cờ đầu tuần

+ 07h35: Sinh hoạt chính trị đầu tuần

+ 08h họp thường kỳ UBND thành phố tháng 10 (Trực tuyến): TT UBND xã dự họp.

+ 08h họp xác định thời điểm sử dụng đất đối với di tích chùa Thanh Vân, xã Sơn Dương (tại Sở văn hóa thể thao): Đ/c Nguyễn Đình Đàn, Phó chủ tịch UBND xã dự họp.

- Buổi chiều:

+ 14 giờ: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Văn phòng điều phối Nông thôn mới thành phố Hạ Long, nội dung về kiểm tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn Nông thôn mới năm 2021 (họp tại Trung tâm hành chính công cơ sở 2): Đồng chí Chủ tịch UBND xã dự họp.

Ngày 01/11

(Thứ 3)

- Buổi sáng:

+ 08 giờ: Làm việc xác minh hiện trạng, công tác quản lý diện tích đã thu hồi của công ty Cổ phần tập đoàn Hạ Long bàn giao cho UBND huyện Hoành Bồ (nay là thành phố Hạ Long). Thường trực UBND xã dự họp.

+ 09 giờ: Họp làm việc với Công ty cổ phần xi măng Thăng Long về việc lựa chọn vị trí chứa đất tạm phục vụ dự án tuyến đường: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường đoạn từ nút giao thông cầu vượt cao tốc Hạ Long – Vân Đồn thôn Trại Me, xã Sơn Dương đển thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm: Thường trực UBND xã dự họp.

Ngày 02/11

(Thứ 4)

- Buổi sáng:

+ 08 giờ: Họp rà soát, hướng dẫn các hộ dân tự tìm đất ở tái định cư đã xây dựng nhà ở tại thôn Hà Lùng: Thường trực UBND xã dự họp.

- Buổi chiều:

+ 13h30: Tiêm chủng Vác xin phòng Covid-19 (theo Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 20/10/2022 của UBND xã Sơn Dương: Đ/c Vương Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo.

Ngày 03/11

(Thứ 5)

- Cả ngày: Tiếp công dân định kỳ.

- Buổi sáng:

+ 08 giờ: Họp UBND xã thường kỳ tháng 10.

Ngày 04/11

(Thứ 6)

- Buổi sáng:

+ Dự trao huy hiệu Đảng

+ Dự Họp Ban chấp hành Đảng ủy. Thường trực UBND xã.

Ngày 05/11

(thứ 7)

- Trực cơ quan

Ngày 06/11

(Chủ nhật)

- Trực cơ quan

- Ngoài lịch công tác trên, thường trực UBND xã cùng cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt các tình hình an nình chính trị, phát triển kinh tế, phòng chống dịch bệnh, thiên tai trên địa bàn; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường, GPMB các dự án và các nhiệm vụ khác;

 Lịch công tác trên đây chỉ là cơ sở thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố và tình hình thực tế của xã.

Nơi nhận:

  • TT UBND thành phố (b/cáo);
  • TTĐảng ủy - TTHĐND (b/cáo);
  • Cán bộ, công chức xã;
  • Các ngành, đoàn thể xã;
  • Trưởng các thôn
  • Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Vương Thanh Sơn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 90