rung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long: Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính

Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, động lực của chuyển đổi số, thời gian qua Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long đã có nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp thực hiện chuyển đổi số toàn diện. Qua đó mang lại nhiều kết quả tích cực.

Thời gian qua, Trung hành chính công Thành phố Hạ Long đã luôn chú trọng công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số. Trong đó, đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo quy trình 5 bước trên môi trường điện tử; số hóa hồ sơ TTHC; tuyên truyền, hướng dẫn người dân lập tài khoản và cách nộp TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục thực hiện nhận kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

VNPT Quảng Ninh tiếp tục thực hiện cấp miễn phí chữ ký số cho người dân

Cùng với đó, Trung tâm phối hợp đơn vị VNPT, Viettel Quảng Ninh tiếp tục thực hiện cấp miễn phí chữ ký số cho người dân tại 02 cơ sở, đến nay đã cấp được 450 chữ ký số cho người dân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao dịch thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt qua hình thức máy POS, thanh toán trực tuyến, banking tại Trung tâm, hỗ trợ công dân thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai, đăng ký kinh doanh, nộp phạt vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia với số tiền 6,7 tỷ đồng, chiếm 48,4% tổng số tiền thanh toán trên cổng quốc gia của tỉnh.

 Đặc biệt từ thàng 6/2023, Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã phối hợp với Chi cục Thuế Hạ Long, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố để thực hiện thí điểm trả thông báo thuế qua hình thức điện tử đối với thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, tặng cho). TP Hạ Long trở thành địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện trả thông báo thuế qua hình thức điện tử.

Với những hiệu quả đem lại từ triển khai chuyển đổi số toàn diện thời gian qua, sẽ là yếu tố quan trọng để Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long tiếp tục triển khai các giải pháp, kế hoạch chuyển đổi số trong thời gian tới.

Thu Thảo – Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 35