Sơn Dương: Huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế hiệu quả

Nhằm nâng cao chất lượng đời sống dân cư nông thôn, rút ngắn và tiến tới xóa bỏ khoảng cách chênh lệch giữa xã Sơn Dương và khu vực trung tâm thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã ban hành Nghị quyết số 78-NQ/TU, ngày 2/1/2024 về ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết 78). Cấp ủy các cấp trên địa bàn xã đã và đang cụ thể hóa nhiều giải pháp nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

sdf
Tuyến đường nội thôn Vườn Rậm, xã Sơn Dương đang được cải tạo mở rộng, bê tông hóa.

Xã  Sơn Dương với hơn 51% dân số là đồng bào DTTS đã và đang đổi mới từng ngày. Những tuyến đường nông thôn được cải tạo, bê tông hóa; những vùng trồng ổi hữu cơ được mở rộng, lan tỏa rộng khắp trên địa bàn; những mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hoá đồng bào dân tộc cũng được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp và tạo dấu ấn riêng có. Những kết quả này khẳng định Nghị quyết 78 của BTV Thành ủy Hạ Long đã thực sự đi vào cuộc sống.

Cánh đồng ổi tại thôn Đồng Đạng

 Bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Nghị quyết 78, hiện thực hóa mục tiêu lên phường trước năm 2030, Đảng ủy, chính quyền xã Sơn Dương nhanh chóng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Trong đó, tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông kết nối từ trung tâm xã đến các thôn, vùng sản xuất tập trung. Từ đầu năm đến nay, xã thực hiện chỉnh trang, mở rộng 4 tuyến đường nội thôn Vườn Rậm, Mỏ Đông, Cây Thị, Đồng Vang với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng. Cùng với đó, tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn hỗ trợ nhân dân xây dựng mã số vùng trồng ổi hữu cơ có diện tích 10ha, thúc đẩy các vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP ổi Sơn Dương. Đồng thời, xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm đồng quê nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao thu nhập người dân. 

df

 

Xã Sơn Dương tích cực hỗ trợ nhân dân xây dựng mã số vùng trồng ổi hữu cơ. 

Căn cứ vào đặc thù của địa phương,  xã đã tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, khai thác thế mạnh, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế riêng có, gắn kết với phát huy giá trị bản sắc văn hóa bản địa nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết 78. Đặc biệt là huy động sự vào cuộc của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp chung tay hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nhằm kết nối, liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Từ đầu năm đến nay, UBND các xã đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến được trên 24.800m2 đất, 125 ngày công, dịch chuyển trên 500m tường rào. tổng giá trị đất, cây cối, hoa mầu, các vật kiến trúc, của nhân dân đã hiến để làm đường giao thông, đường điện chiếu sáng là trên 5 tỷ đồng.

Hoàng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 77