Tập huấn kiến thức chuyển đổi số và chính quyền điện tử.

Ngày 3/10, Thành phố tổ chức tập huấn bồi dưỡng, kiến thức chuyển đổi số và kỹ năng sử dụng hệ thống chính quyền điện tử. Tham gia Hội nghị có gần 100 cán bộ công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị.

 

Quang cảnh lớp Tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn các học viên đã được chia sẻ, truyền đạt các nội dung: Các kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số; An toàn thông tin không gian mạng; đánh giá, phòng chống tấn công. Giải pháp an toàn thông tin tăng cường năng lực ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin cho người dùng trong không gian mạng; Quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả; thanh toán trực tuyến; hướng dẫn thực hiện kho dữ liệu cá nhân, kho dữ liệu của tổ chức; hướng dẫn đăng ký, thực hiện ký số công cộng; hướng dẫn quản lý, khai thác kho dữ liệu cơ quan, kho dữ liệu lưu trữ trên phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành; hướng dẫn tiếp nhận, xử lý và trả kết quả Phản ánh hiện trường trên phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành; hướng dẫn Lập hồ sơ điện tử và nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành…


Qua Hội nghị tập huấn cán bộ công chức, viên chức được trang bị kiến thức cơ bản, chủ động trong nghiên cứu, thực hiện được các phần mềm dùng chung của tỉnh; Ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ Chính quyền số, chuyển đổi số của tỉnh; An toàn an ninh thông tin các ứng dụng trong chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Thái Ngạn – Văn Hiệp

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 27