Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội năm 2021

Nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ Đoàn, Hội đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới, ngày 30/7, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2021.

Tham gia lớp tập huấn có trên 114 học viên đại diện cho 93 chi đoàn, đoàn cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội diễn ra trong 2 ngày(30 và 31/7) với các chuyên đề được xây dựng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, bám sát yêu cầu của công tác Đoàn -Hội hiện nay như: nâng cao chất lượng hoạt động đoàn cơ sở; công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hạ Long lần thứ II; Kỹ năng viết tin, bài trên mạng xã hội đạt hiệu quả và phổ biến một số chính sách pháp luật mới cho thanh niên. Trong đợt tập huấn này, ban tổ chức lớp học còn tổ chức cho các học viên đi thực tế tại Trung đội đảo Hòn Rồng (thuộc Ban chỉ huy quân sự Thành phố).

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Thành đoàn truyền đạt chuyên đề “nâng cao chất lượng hoạt động đoàn cơ sở” tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn là một trong những hoạt động thiết thực định kỳ hàng năm của Đoàn Thanh niên thành phố nhằm bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt cơ sở. Đồng thời, qua đó, tạo cơ hội cho cán bộ Đoàn - Hội có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

Trần Thanh- Đoàn Việt

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 64