Thành phố quan tâm, chăm lo đến các đối tượng chính sách nhân ngày TBLS

Nhân dịp Lễ kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - liệt sĩ và 60 năm ngày Thảm họa Da cam/Dioxin ở Việt Nam. Để thể hiện sự tri ân, đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với thương binh, bệnh bênh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng Thành phố đã chỉ đạo UBND 33 xã, phường tặng quà của chủ tịch nước, quà của UBND tỉnh cho 8.056 đối tượng với số tiền: 5.504.800.000 đồng.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Từ ngày 22/7 đến ngày 26/7/2021, Thành phố tổ chức 15 đoàn đi thăm tặng quà cho 96 thương bệnh binh, nạn nhân chất độc hóa học vượt khó, thân nhân tiêu biểu trực tiếp nuôi dưỡng thương binh, nạn nhân chất độc hóa học bị bệnh tật đặc biệt nặng với số tiền: 124.000.000 đồng. Ngoài ra, nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân có thành tích chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, động viên các cán bộ hội cơ sở tiêu biểu phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” thành phố đã khen thưởng 05 tập thể và 20 cá nhân với số tiền 13.500.000 đồng.

Ngày 25/7/2021, Thành phố chỉ đạo 25 xã, phường có từ 10 đối tượng người có công trở lên đồng loạt tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ và 60 năm Thảm họa dacam/Dioxin. có trên 1.500 thương binh, bệnh bênh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố tham dự.

Phòng LĐTB&XH thành phố

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 75