Thông báo cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường phục vụ công tác tổ chức Chương trình Carnaval Hạ Long năm 2023 và thời gian nghỉ lễ

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong, sau thời gian diễn ra Chương trình Carnaval Hạ Long năm 2023 và kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, ngày Quốc tế Lao động, Thành phố ra thông báo số 216/TB-UBND ngày 17/4/2023 về việc Cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường phục vụ công tác tổ chức Chương trình Carnaval Hạ Long năm 2023 và tạm dừng hoạt động xây dựng, vận chuyển đất, đá, vật liệu rời trong thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phòng miền Nam, ngày Quốc tế Lao động.

 

Theo đó, UBND thành phố: cấm các phương tiện lưu thông (trừ các xe ưu tiên: xe cứu thương, cứu hỏa...; xe đại biểu và các phương tiện phục vụ Chương trình Carnaval Hạ Long năm 2023 được lưu thông) trên tuyến đường sau:

  1. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (khu vực sân khấu), đoạn từ ngã 3 giáp đường đôi Châu Âu về đến ngã 3 giáp với Quảng trường Sun Carnival, thời gian cụ thể:
  • Ngày 22, 23, 28/4/2023: Từ 08h00’ đến 11h00’, từ 14h00’ đến 18h00’;
  • Ngày 26, 27, 29/4/2023: Từ 19h00’ đến 22h00’.
    1. Cấm trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (toàn tuyến đường diễn diễu Camaval), đoạn từ ngã 3 giáp đường đôi Châu Âu về đến cuối tuyến (khoảng lkm), thời gian cụ thể:
  • Ngày 29/4/2023: Từ 08h00’ đến 11 hOO’, từ 14h00’ đến 18h00’;
  • Ngày 30/4/2023: Từ 08h00’ đến 22h00’;
  • Ngày 01/5/2023: Từ 08h00’ đến 23h30’.
  1. Tạm dừng các hoạt động xây dựng và vận chuyện đất, đá, vật liệu rời trên địa bàn thành phố Hạ Long trong thời gian nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, ngày Quốc tế Lao động.

Huy Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 81