Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5

Ngày 18/5, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tiếp và trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Hội nghị Trung ương 5), khóa XIII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4-10/5.

Dự tại điểm cầu Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh. Hội nghị được truyền trực tiếp đến 114 điểm cầu tại các địa phương, Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp… trong tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị Trung ương 5 diễn ra từ 4-10/5 tại Thủ đô Hà Nội, do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo.

Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khái quát 9 nội dung hội nghị họp bàn gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;  Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;  Nghe báo cáo chuyên đề về: "Xung đột Nga - U-crai-na: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra".

Đồng thời thông tin, BCH Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, thống nhất ban hành Nghị quyết “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Mục tiêu của nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cấp uỷ, nhất là bí thư cấp uỷ đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới…

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị Trung ương 5 đã thống nhất mục tiêu cụ thể: đến năm 2025, hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản có đảng viên; giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% - 4% tổng số đảng viên. Đến năm 2030, hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ; giai đoạn 2025 - 2030, phấn đấu tỉ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% - 4% tổng số đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để triển khai hiệu quả các mục tiêu, Hội nghị đã đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là: Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian phân tích quan điểm, mục tiêu, nhận định ra một số hạn chế, yếu kém để từ đó triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bám sát với điều kiện thực tế tại Quảng Ninh. Đồng chí nhấn mạnh: Cần phải có quy chế mẫu, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chỉ đạo từ Trung ương gắn với thực tiễn, kinh nghiệm đã thành công của Quảng Ninh để triển khai hiệu quả các mục tiêu nghị quyết.

 

Đại biểu dự hội nghị ghi chép nội dung kết quả Hội nghị Trung ương 5.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin về Đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, Trưởng ban sẽ là đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ. Các Phó Trưởng ban sẽ là các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Thành uỷ; các đồng chí Trưởng Ban Nội chính, Trưởng Ban Tổ chức; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra; Giám đốc Công an; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ…

Ban chỉ đạo sẽ tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương và kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; chỉ đạo, đôn đốc, điều hoà phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực; những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị, yêu cầu khắc phục, hoàn thiện…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các đồng chí đảng viên tiếp tục suy ngẫm, có hành động thiết thực để giữ được niềm tin, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, giữ vững trận địa tư tưởng; luôn luôn làm chủ thông tin; quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của Đảng. Quyết tâm xây dựng Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng toàn diện miền Bắc.

 

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thông báo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông báo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Đỗ Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 18