Tổng kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Ngày 30/3, UBND thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn,Phó chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì hội nghị. Dự, chỉ đạo hội nghị có đ/c Thượng tá Lê Hồng Thắng - Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Đề án về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thời gian qua đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc một cách chặt chẽ và sát sao. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi giúp cơ quan chuyên môn thu nhận nhiều thông tin có giá trị.

 Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của huyện được triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt kết quả tốt. Đến nay, 33/33 xã, phường đã hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ cấp thôn, xã, huyện. Đặc biệt phối hợp với các cơ quan chuyên môn trực tiếp là ban chỉ đạo 515 tỉnh theo từng giai đoạn. Do đó, công tác quy tập và xác định của thành phố hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch. Thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 1919 ngày 16/7/2015 của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 1237 về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tiến hành tách danh sách liệt sĩ, kiểm tra, xác minh chuẩn hóa các thông tin về liệt sĩ phục vụ công tác khảo sát, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện chặt chẽ, hiệu quả.Ban chỉ đạo 515 của thành phố tiến hành ghi phiếu điều tra cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ 51616 phiếu, trong đó phiếu cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn 16 phiếu ( có 9 mộ hiện đã quy tập gia đình quản lý, 1 di chuyển về địa phương khác).

Thượng tá Lê Hồng Thắng - Phó chính ủy Bộ CHQS phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Lê Hồng Thắng - Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, bức thiết, công tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”. Những năm qua, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Ban chỉ đạo 515 các cấp về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và nêu cao truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, của địa phương, đồng chí đề nghị triển khai thực hiện tốt các nội dung chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 515 thành phố, vai trò tham mưu tổ chức thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền cơ sở và nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 24 ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác này. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đ/c Nguyễn NGọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng các tập thể 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tại Hội nghị, Thành phố đã khen thưởng 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 69