Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số hiệu quả.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chính quyền điện tử, thời gian qua, TP Hạ Long đã và đang triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thành phố Hạ Long đã sớm thành lập Ban chỉ đạo phát triển và ứng dụng CNTT (Ban chỉ đạo ICT) của thành phố và Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử. Năm 2022, TP thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số toán diện và ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện; triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; triển khai đề án nâng cấp cổng thông tin điện tử thành phố và Cổng thông tin điện tử các xã, phường; Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin, thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của thành phố; Cổng dịch vụ công tỉnh, hệ thống ISO điện tử; khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến.

100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử; tỷ lệ giải đúng hạn và trước hạn đạt cao; đảm bảo 100% hồ sơ được tiếp nhận có scan thành phần hồ sơ; các phần mềm chuyên ngành như: Hộ nghèo, hộ chính sách, cấp phép môi trường, Hộ tịch, Đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế.... được khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Hạ tầng công nghệ thông tin (như: máy tính, đường truyền Internet, đường truyền số liệu chuyên dùng, phủ lõm viễn thông, mạng cáp quang...) của thành phố được đầu tư đầy đủ, hạ tầng viễn thông được phủ rộng đã đáp ứng được việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số Thành phố. 100% phòng, ban, đơn vị được cấp chứng thư số; trên 99% để phục vụ việc ký số, ban hành văn bản điện tử; giải quyết công việc trên môi trường mạng, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.

Thành phố đã khai trương và đưa vào hoạt động thử nghiệm Trung tâm điều hành Thành phố thông minh

Thành phố đã khai trương và đưa vào hoạt động thử nghiệm Trung tâm điều hành Thành phố thông minh, với 09 hợp phần (đã cấp cho lãnh đạo Chính quyền cách nhìn toàn diện, tập trung về các hoạt động đang tiếp diễn, thực hiện giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể, cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, quy chế, chính sách điều hành); ngoài ra cung cấp các tiện ích giúp người dân tiếp cận nhanh chóng giải quyết công việc, Tỉnh giao UBND thành phố Hạ Long chủ trì kết thúc triển khai thử nghiệm theo quy định; phối hợp nghiên cứu đầu tư mô hình Trung tâm điều hành thành phố thông minh trên địa bàn thành phố đảm bảo theo quy định.

Đồng thời với đó, TP đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số và các tiện ích đem lại trên tất cả các hạ tầng truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở và mạng xã hội.

Tổ công nghệ số cộng đồng các phường, xã của TP Hạ Long tham gia hội nghị tập huấn qua hình thức trực tuyến

Từ năm 2022, Thành phố đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của thành phố; lãnh đạo cán bộ các phòng ban, đơn vị, UBND các xã phường kiến thức chuyển đổi số; kỹ năng số trong giải quyết công việc; 100% các trường trên địa bàn thành phố thực hiện giảng dạy môn tin học theo lộ trình của chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/TT-BGD&DT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về chính quyền số tập trung đẩy mạnh việc giải quyết công việc trên môi trường mạng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai các kênh tương tác giữa chính quyền và người dân; công khai minh bạch thông tin, thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử; số hóa dữ liệu hồ sơ, ký số số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, triển khai cấp chữ số cá nhân để ký số thực hiện giải  quyết thủ tục hành chính, liên thống các phần mềm của các ngành.

Hướng dẫn bà con tiểu thương chợ Cái Dăm thanh toán không dùng tiền mặt

Đối với lĩnh vực kinh tế số, TP đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thu ngân sách nhà nước, phí, lệ phí, điện, nước; triển khai thương mại điện tử, đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, triển khai hóa đơn điện tử, khởi tạo hóa đơn qua hệ thống máy tính tiền, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số...

Còn về xã hội số, tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến; sổ khám sức khỏe điện tử; sổ bảo hiểm sức khỏe điện tử VssID; ứng dụng Công dân số (App Hạ Long Smart) trên nền tảng thiết bị di động; cấp kích hoạt định danh điện tử qua VneID cũng đã được tăng cường.

Khánh thành Trung tâm Hành chính Công TP Hạ Long tại địa điểm mới

Quá trình phát triển chính quyền số, thực hiện thủ tục hành chính trong môi trường điện tử được thúc đẩy, đồng thời, triển khai việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến qua các thiết bị thông minh, Zalo, App ứng dụng; Tại Trung tâm HCC thành phố đã triển khai và hoàn thành chỉ tiêu về thanh toán không dùng tiền mặt (đạt 100% thu phí, lệ phí), hình thành thói quen và kỹ năng sử dụng các dịch vụ công cho người dân: tạo mã QR cho tài khoản banking và các thủ tục hành chính có mức thu cố định; tổ chức, công dân thực hiện giao dịch trực tuyến, thanh toán trực tuyến qua cổng DVC Quốc gia; áp dụng 100% biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí các TTHC từ tháng 10/2022; Đẩy mạnh triển khai thanh toán qua công dịch vụ công quốc gia.

Nếu như năm 2021, tỷ lệ triển khai công việc trên môi trường mạng là 71%; thì 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ này đã tăng và đạt 81,4%); 16 đơn vị được phân công đã thực hiện báo cáo trực tuyến tại Trung tâm điều hành thành phố Thông minh, đạt 100%; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến: Năm 2022 Thành phố đạt tỷ lệ 69,6%, cấp xã đạt tỷ lệ 57,7%; 6 tháng đầu năm 2023 Thành phố đạt 99,6% (tăng 61% so với cùng kỳ năm 2022), cấp xã đạt 99,5% (tăng 65% so với cùng kỳ năm 2022); Triển khai kênh tương tác giữa Chính quyền và người dân qua App Hạ Long smart, đến nay đã có 652 phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân với chính quyền Thành phố.

Cùng với đó, TP thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường về sử dụng chữ ký số, công tác ISO điện tử. Đến nay, 100% TTHC cấp huyện, cấp xã được rà soát, xây dựng, cập nhật quy trình giải quyết, đảm bảo kết nối thông suốt với hệ thống Chính quyền điện tử Tỉnh; trên 100% quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền Thành phố được quản lý trên phần mềm ISO điện tử và đồng nhất quy trình ISO điện tử cấp xã.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các cơ quan, đơn vị của TP sẽ thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền điện tử một cách nhanh chóng và đồng bộ. Đây chính là nền tảng vững chắc cho việc chuyển đổi số tại TP Hạ Long nói riêng và các địa phương khác nói chung.

Đỗ Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 16