Xã Sơn Dương tích cực triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới và Trồng cây gỗ lớn

Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn và thực hiện chương trình trồng cây gỗ lớn theo Nghị quyết 337 của tỉnh Quảng Ninh. Ngày 22 tháng 4 năm 2023 xã Sơn Dương rất vinh dự được hai phường Giếng Đáy và phường Hùng Thắng hỗ trợ với số tiền 110.000.000đ (Một trăm mười triệu đồng).

Quang cảnh buổi trao tiền ủng hộ

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long về việc huy động xã hội hóa để hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới và trồng cây gỗ lớn theo Nghị quyết 337 của tỉnh Quảng Ninh. Xã Sơn Dương được hai phường nhận hỗ trợ đó là phường Giếng Đáy và phường Hùng Thắng, cụ thể phường Giếng Đáy nhận hỗ trợ xây dựng cổng chào thôn Đồng Đạng và trồng rừng theo Nghị quyết 08 với số tiền là 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng). Phường Hùng Thắng hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới và Trồng cây gỗ lớn với số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng).

Phường Giếng Đáy trao tiền ủng hộ

Phường Hùng Thắng trao tiền hỗ trợ

Ngay sau khi trao tiền hỗ trợ đoàn cán bộ và nhân dân 2 phường Giếng Đáy và Hùng Thắng đã tổ chức vào khu vực rừng đầu nguồn Lựng Chúm, thôn Đồng Giang để trồng cây gỗ lớn.

Một số hình ảnh trồng cây Dổi xanh 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13