Xã Sơn Dương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng ngày 01/03/2023, Uỷ ban MTTQ xã Sơn Dương tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Ngọc Văn Huấn, Chủ tịch UB MTTQ xã chủ trì hội nghị.

Đồng chí: Ngọc Văn Huấn, Chủ tịch UB MTTQ xã chủ trì hội nghị

Việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) có ý nghĩa rất quan trọng, là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của xã và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luật Đất đai.

Quang cảnh hội nghị

Sau gần 10 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Luật Đất đai đã bộc lộ những hạn chế, gây khó khăn, vướng mắc, chưa phát huy được nguồn lực từ đất để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Trước thực tế đó, Quốc hội khóa XV mong muốn các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để phù hợp thực tiễn cuộc sống, có tính ổn định, lâu dài.

Đại biểu phát biểu tham gia đóng góp ý kiển sử đổi luật đất đai

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu về dự hội nghị đã rất tích tham gia phát biểu ý kiến tham gia vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Tập trung vào các nội dung: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất, rút ngắn thủ tục hành chính trong giải quyết đất đai.

Huy Ninh

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20