Xã Sơn Dương tổ chức kỳ họp thứ Mười - HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 26/12/2022, HĐND xã Sơn Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ mười. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Bùi Đức Đoàn, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hạ Long, Đồng chí Đinh Thị Nhung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đại diện ban ngành đoàn thể xã, các đơn vị trường học, y tế cùng 22 ông bà đại biểu HĐND xã.

Quang cảnh cuộc họp HĐND kỳ họp thứ mười

Đồng chí Đinh Thị Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, đại diện UBND xã đã trình bày cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tình hình thực hiện thu chi ngân sách xã và các loại quỹ  năm 2022, dự toán thu chi ngân sách năm 2023. Đại diện Thường trực HĐND xã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐND năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Các Ban của HĐND trình bày các báo cáo thẩm tra.

Đồng chí: Nguyễn Đình Đàn, Phó chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình kinh tế - chính trị

của địa phương năm 2022

 

Năm 2022, trước những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, với sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã, sự tham gia của UB.MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành của UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan, đơn vị, sự đồng thuận của Nhân dân đã tạo được sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch. ,(1)Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt 115 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêuNQ)(Đạt); (2) Tổng thu nhập từ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh cá thể ước đạt 35,8 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu NQ(Đạt); (3) Tổng thu ngân sách nhà nước năm: 11.834.762.000đ/8.398.000.000đ đạt 140% kế hoạch; trong đó: Thu xã hưởng: 10.630.316.000/8.076.000.000 đạt 131% kế hoạch. Thu trên địa bàn: 113.308.000/35.000.000đ đạt 323% kế hoạch giao; Tổng chi ngân sách năm: 6.962.117.192/10.685.000.000 = 65,16%. Trong đó: Chi thường xuyên: 4.644.912.192/7.655.000.000 = 60,68%; Chi bổ sung có mục tiêu: 2.317.205.000/3.030.000.000 = 76,48%(Đạt). (4) Tạo việc làm mới cho 185/170 lao động (đạt 108% chỉ tiêu NQ) (Đạt); (5)Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi:  15/392=3,82% (Đạt);(6)Tỷ lệ người dân tham gia mua bảo hiểm y tế đạt 95,1% (Đạt); (7) Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng 72,6% (Đạt chỉ tiêu NQ); (8)Tỷ lệ hộ dân cư có nước hợp vệ sinh 100% (đạt chỉ tiêu NQ), tỷ lệ dân cư được dùng nước sạch đạt 75% (số liệu tính theo tiêu chí Nông thôn mới)(Đạt). (9)Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt ở nông thôn 100% (Đạt)

Triển khai thực hiện trồng cây gỗ lớn, cây bản địa theo Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022: Tính đến nay, trên địa bàn xã đã trồng được 29.8ha/30ha. Đã nghiệm thu: 05ha Dổi (Theo Nghị quyết 08); 24.8ha theo Nghị quyết 337, trong đó có 3.9ha Dổi, 8.5ha Thông nhựa,10.9ha Quế và 1.5ha Đàn Hương (một số hộ đăng ký trồng cây gỗ lớn nhưng tỷ lệ sốngkhông cao, chuyển sang đăng ký trồng sang năm 2023).  Hiện nay, UBND tiếp tục tuyên truyền và triển khai Nghị quyết đến người dân. Đối với diện tích trồng thiếu hụt so với diện tích đã đăng ký, UBND xã tiếptục rà soát đất và tuyên truyền vận động nhân dân trồng bổ sung.

Xã đã thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới nâng cao, chú trọng phối hợp công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội, kết quả công tác giảm nghèo. Các nhiệm vụ chuyển đổi số, khắc phục các chỉ số về cải cách hành chính được triển khai tích cực; cơ sở vật chất phục vụ dạy học, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; văn hóa, xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 09, HĐND xã khóa XXI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách xã, phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 HĐND xã Sơn Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Khen thưởng  các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Chính quyền năm 2022

Huy Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12