Xã Sơn Dương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

Chiều ngày 21/10/2022, Đảng ủy xã Sơn Dương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Thị Nhung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã.

Các đại biểu dự hội nghị

10 năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Dương đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đạt kết quả tốt; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ được thực hiện đồng bộ, toàn diện, thế trận quân sự được quan tâm thực hiện tốt theo hướng “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”.

Đồng chí: Đinh Thị Nhung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Nhung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn trên địa bàn xã cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong phường; Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh để từng bước xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Cũng tại hội nghị, 4 tập thể, 4 cá nhân đã được phường tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Huy Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 16