Lich công tác tuần từ 20 - 24 tháng 6

Lịch dự kiến công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 20 – 24/6/2022)

 UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN DƯƠNG

 

      Số:  107/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Sơn Dương, ngày  20 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch dự kiến công tác của Thường trực UBND xã tuần (Từ 20 – 24/6/2022)

––––––––––

Ngày 20

(thứ hai)

+ 07h30: Chào cờ đầu tuần; sinh hoạt chính trị đầu tuần

+ 08h00: Giao ban thường trực UBND xã đầu tuần.

+ 14h00: Hội nghị giao ban với các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, khu phố; tổ trưởng tổ đảng tổ dân trên địa bàn thành phố Quý II/2022 (hình thức trực tuyến).

Ngày 21

(Thứ 3)

+ 08h00: Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh, Đại biểu HĐND thành phố Hạ Long nhiệm kỳ 2021-2026.

+ 15h00: Hội nghị Thường trực HĐND xã mở rộng (Đ/c Chủ tịch UBND xã dự).

Ngày 22

(Thứ 4)

+ Cả ngày: Ban vận động Giải phóng mặt bằng thực hiện công trình: Tuyến đường từ nút giao cầu vượt đường Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn thôn Trại Me, xã Sơn Dương đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, TP Hạ Long và Công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường liên xã, đoạn từ Mỏ Đông, xã Sơn Dương đi qua thôn Đèo Đọc xã Đồng Lâm đến Trung tâm xã Đồng Sơn đi vận động theo kế hoạch.

+ 14h00: Họp bàn giao mặt bằng thi công công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng cầu Đồng Vang, xã Sơn Dương, TP Hạ Long.

Ngày 23

(Thứ 5)

+ Cả ngày: Tiếp công dân định kỳ.

+ 07h30: Thực hiện tiêm cộng đồng mũi 1,2,3 (tháng 6) và mũi 4 theo Kế hoạch số 4677/UBND-YT ngày 20/6/2022 của UBND thành phố Hạ Long.

Ngày 24

(Thứ 6)

+ Cả ngày: Ban vận động Giải phóng mặt bằng thực hiện công trình: Tuyến đường từ nút giao cầu vượt đường Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn thôn Trại Me, xã Sơn Dương đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, TP Hạ Long và Công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường liên xã, đoạn từ Mỏ Đông, xã Sơn Dương đi qua thôn Đèo Đọc xã Đồng Lâm đến Trung tâm xã Đồng Sơn đi vận động theo kế hoạch

+ 14h00: Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức xã quý II/2022.

- Ngoài lịch công tác trên, thường trực UBND xã cùng cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường, GPMB các dự án, công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ khác;

 Lịch công tác trên đây chỉ là cơ sở thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố và tình hình thực tế của xã.

Nơi nhận:

  • TT UBND thành phố (b/cáo);
  • TTĐảng ủy - TTHĐND (b/cáo);
  • Cán bộ, công chức xã;
  • Các ngành, đoàn thể xã;
  • Trưởng các thôn
  • Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Vương Thanh Sơn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 21